Historien om Bakke

BAKKE BYDELSHUS – FRA GUD TIL WANNSKRÆKK

Bakke Design- og Innovasjonshus, tidligere Bakke Bydelshus, har et stort kobbertekket tårn og en bygningskropp som gjør at det lett kan forveksles med en kirke. Det var faktisk kirke der en periode da Bakke kirke ble flyttet noen meter på slutten av 30-tallet. Bygningen var opprinnelig bygd som menighetshus for Bakklandet menighet i 1914.

Bygningen ble oppført i 1914 på en tomt gitt av Bakke gård, og fungerte som menighetshus for Bakklandet Menighet fra 1927 inntil 1982 da det ble solgt til 200 naboer og omgjort til bydelshus.

Bydelshuset har rommet mange aktiviteter. Trøndelag Musikkonservatorium hadde undervisning og konserter der. Bispehaugen Fritidshjem holdt til i bygningen. Juletrefest for sjøfolk ble arrangert i regi av Sjømannsmisjonen. Det var vanlig at liggende båter sendte mannskapet opp dit til denne festen. 

Bårdar Danseinstitutt holdt til her inntil 2005. Danseskolen Let’s Dance overtok da.

Naboene overtok og menighetshuset ble til bydelshus. Bakke bydelshus var konserthus og Trondheims gryende punkescene på 80-tallet. Wannskrækk var et av bandene som spilte.

Peel Eiendom AS kjøpte Bakke Bydelshus i 2013 og huset fungerte som hovedkontor frem til 2018 da ombyggingen var ferdig og de fikk selskap av Eggs Design som hovedleietager. Etterhvert kom det også mange flere små leietagere inn. 

Bygningen som har huset alt fra Gud til Wannskrækk er nå transformert igjen. Denne gangen er det moderne kontorlokaler og 3 leiligheter som har fått innpass.

Leilighetene ble solgt til private kjøpere i 2020 og 2021.

Galleri