Meraker Hydrogen

Meraker Hydrogen er selskap som skal produsere grønt hydrogen med produksjon i Kopper.
Meraker Hydrogen har kontor på Bakke Design- og Innovasjonshus i Trondheim. 

Produksjonen er basert på  tilgjengelig lokal vannkraft i Meråker. Hydrogenproduksjonen skal være på det tidligere kjente mikrosilikaanlegget Elkem Meraker, som har en historie tilbake til 1898. Det planlagte hydrogenanlegget ligger like ved svenskegrensen, 1 time  østover med bil fra Trondheim. Anleggets plassering kan utnytte den stort sett tilgjengelige vannkraften og redusere overføringstapene knyttet til kraftledningene til sluttmarkedet.

Meraker Hydrogen eies av store industrielle eiere som NTE, Greenstat, Gen2 Energy, Aker Clean Hydrogen og lokale investorer. Alle eiere er aktive aktører i hydrogenprosjekter og tilfører Meraker Hydrogen verdifull kompetanse.

Hovedmarkedet for Meraker Hydrogen er det regionale markedet i både Norge og Sverige innen markedssegmenter som transport, industri, jernbane og maritim. I tillegg er Meraker Hydrogen aktivt med og hjelper virksomheter med   å akselerere sine nullutslippstiltak og ta en aktiv rolle i regionen for å legge til rette for det grønne skiftet.

Line Ringvold

Line Ringvold