Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Selven Advokat og Eiendom AS er svært glad for å ha kontorplass i Tårnet, hos Bakke Design – og Innovasjons hus i Nordre Berg gatet. 2 i Trondheim.
Vi gleder oss stort til å bli nærmere kjent med de andre som holder til i bygget og ser frem til samhandling mellom de ulike selskapene her.  
Selven Advokat og Eiendom AS har den juridiske spisskompetansen og forretningsforståelsen du kan forvente av et moderne forretningsadvokatselskap og eiendomsselskap.
Våre kjerneområder er:  Kontraktsrett, herunder forskning og utviklingskontrakter, immaterialrett (IP og IPR), obligasjonsrett, alternativ konfliktløsning, EU-/EØSrett, selskapsrett, arbeidsrett, compliance og fast eiendoms rettsforhold.

Solid internasjonal erfaring sikrer at vi kan bidra til effektive prosesser preget av god kvalitet, og vi brukes som juridiske rådgivere og kommersielle sparringspartneren for våre kunder.  

Vår kontaktinfo er følgende: epost: post@gretheselven.no Tlf: 91157084.
Ta gjerne kontakt for en uformell og uforpliktende samtale.
Hjemmeside: www.selvenadvokat.no

Line Ringvold

Line Ringvold